vrijdag 11 februari 2011

“Gebruik geen potjes maar kook puur”

Ron Welters is filosoof en gespecialiseerd in onder meer eten en duursporten. Hij gaat de komende maanden de helpende hand bieden in de keuken ter ondersteuning van het team Etenstijd. Een korte introductie in vier vragen.   


Wat betekent voor jou het koken voor ouderen, in het speciaal dementerenden?
“Geen idee eigenlijk. Wel herinner ik me mijn dementerende opa, met wie ik op 96-jarige leeftijd eigenlijk alleen nog via het onderwerp voedsel kon communiceren: karnemelksepap, zuurvlees, zult, dat werk. Zingen wou hij ook graag, maar dat wou ik weer niet.”


Je bent een pleitbezorger voor de slow food-beweging. Wat is slow food eigenlijk?
“Slow food is een reactie op fast food, op de smaakvervlakking en eenvormigheid die om zich heen grijpt. De beweging breekt een lans voor smaakvolle producten van goede kwaliteit, die duurzaam zijn geproduceerd. En het kan geen kwaad als we eens stil staan bij de herkomst van al ons voedsel.”

Hoe valt het slow food beginsel toe te passen in de keukens van de Globe?
“Gebruik geen potjes meer maar kook puur: groente van het seizoen, desnoods met een papje, ook wel 'roux' genaamd. En neem je tijd, voor het koken en voor het eten. Bij de Globe hebben ze de tijd hiervoor gelukkig ingeruimd.”

Hoe moet je volgens jou het kook- en eetproces inzetten om aan bewoners van De Globe verhalen te ontlokken?
“Stel de juiste vragen. Hoe maakten jullie dit vroeger? Wanneer aten jullie vlees? Op zondag? En vis op vrijdag? Welke liedjes zongen jullie tijdens het piepers jassen? Op die manier kun je met koken en eten extra levendigheid scheppen.”

Gerelateerde artikelen:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten