woensdag 28 september 2011

4.000 euro steun voor Etenstijd van stichting Het R.C. Maagdenhuis en Fonds Brentano!

‘We zijn geweldig blij met de toekenning van zo’n aanzienlijk bedrag voor het project  Etenstijd.’ Dit zegt Marion Brouwer, namens de Globe coördinator van het kookmagazine Etenstijd. ‘Met deze bijdrage zijn we er zeker van dat het magazine echt gedrukt kan worden.’


Het Maagdenhuis en Stichting Brentano hechten groot belang aan het kleinschalig wonen voor dementerende ouderen, of dit nu is opgezet in een groot complex of in een kleinere woonvorm. Het uitgangspunt moet zijn dat je niet werkt vóór de ouderen, maar dat je de bewoners zoveel mogelijk bij de activiteiten betrekt.

‘Het voorbereiden en klaarmaken van de maaltijden is één van de manieren om de huiselijkheid van kleinschalig wonen gestalte te kunnen geven’, aldus de motivatie van de subsidieverstrekkers. Zij onderstrepen de aanpak van De Globe om de medewerkers nieuwe handvatten te geven, omdat thuis koken nu eenmaal iets anders is dan anderen betrekken en stimuleren hun vaardigheden te benutten. Ook de betrokkenheid van de familie en vrijwilligers noemen de subsidiegevers een pre, omdat op deze manier ‘visie en aanpak een brede inbedding krijgen in de woonvorm’. Beide organisaties wijzen op de belangstelling voor het project vanuit andere locaties van ZZG Zorggroep en vanuit opleidingen. ‘Het initiatief heeft dus een bredere uitstraling dan alleen dit huis.’
Het Maagdenhuis steunt sociale initiatieven van organisaties, die de doelgroep helpen uiteindelijk beter voor zichzelf te kunnen zorgen. De doelstelling is breed, waarbij het Maagdenhuis zich vooral richt op vernieuwende projecten voor ouderen en jongeren. Projecten van en voor allochtonen en zwerfjongeren krijgen de laatste jaren bijzondere aandacht. Tegenwoordig steunt het fonds ook projecten die de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van oudere mensen bevorderen, met name extramuraal. Intramurale projecten komen aan bod als ze blijk geven van een vernieuwende aanpak, zowel wat betreft de beleving door de ouderen als ook de bejegening door het personeel.
Het beleid van Het Maagdenhuis concentreert zich op de kwetsbaarste groep ouderen, om hen een zo gewoon en aangenaam mogelijk leven te laten leiden. Veel voorkomende onderwerpen zijn het verminderen van eenzaamheid, het bevorderen van kleinschalig wonen én de welzijnsvoorzieningen binnen kleinschalige woonvormen. Verder richt het fonds zich op ondersteuning en innovatie van kleinschalige zorgverlening en mantelzorg en stimuleert het begeleiding en coaching van ouderen om hen een weg te helpen vinden in regelgeving en financiering. Ook de relatie van ouderen met hun buurtomgeving (cohesie) is een van de aandachtspunten. Sinds 2003 werkt Het Maagdenhuis samen met het fonds Brentano, Steun des Ouderdoms. Dit fonds neemt een deel van de 4.000 euro voor zijn rekening.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten